WEBBKURSER

Ställning upp till 9 meter

Sammanfattning

 • ca 3-4 tim Kurstid
 • 1 900,00 kr 895,00 kr Pris ex moms
 • 365 dagar Åtkomsttid
 • 24/7 Tillgänglighet

Kurs i allmän utbildning om ställningar - För en trygg och säker arbetsmiljö!

 

Målgrupp

 • Personal som monterar/nedmonterar eller väsentligt förändrar en byggnadsställning med en höjd 2-9 meter

 • Den eller de i arbetsledningen som leder eller övervakar arbetet måste även inneha lägst samma utbildningsnivå

   

Grundkrav

Du är minst 18 år och har god förståelse i svenska språket

Du kan behöva komplettera denna kurs med en Fallskyddskurs som du kan ta online hos oss

 

 Kursinnehåll

 • Ställningstyper

 • Konstruktioner och funktionssätt

 • Planering och dimensionering

 • Uppförande - användning - nedmontering - underhåll

 • Säkerhetsarbete - undersökning - riskbedömning

 • Fallskydd (OBS kortare introduktion, Fallskyddskurs ingår inte) 

 • Personlig skyddsutrustning

 • Ergonomi och Miljö

 • Lagar, föreskrifter och standarder som gäller för området

 • Kurserna fungerar på alla enheter, var du vill och när du vill.

FAQ - Vanliga frågor

Faktura (30 dagar). Swishbetalning är möjligt. E-faktura, e-post (pdf), postfaktura.

Swish

Ja, när du fyllt i all information i bokningsformuläret för den första deltagaren så klickar du på ”slutför köp och boka för fler elever”, då skickas den första bokningen in, nu kan du fylla i information för nästa deltagare (och byta kurs om du vill) och fakturainformationen är då förifylld. När du bokar för den sista personen klickar du på ”slutför köp”.

Ja självklart, maila oss så löser vi det.

Ja, fyll i fältet "kopia på kursintyg" så mailas en kopia på kursintyget. Du kan också få ett eget inlogg till vår HR-portal där du får en god översikt över dina anställdas intyg samlade.

För bokning av webbkurser gäller att när vi har skickat ut mail med ditt/ert kursinlogg så är ditt köp slutfört och levererat från oss och bindande betalning gäller. Vi erbjuder möjlighet efter köpet att få byta till en annan kursdeltagare kostnadsfritt.

Ja. Vi är anslutna till ID06 och kan lägga in era intyg. Nu erbjuder vi dessutom kostnadsfri ID06 registrering from 19/1-2024!
*Arbete på väg steg 1.1-1.3 får ej registreras i ID06.

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...