WEBBKURSER

Arbete på väg steg 2.2

Sammanfattning

  • ca 8 tim Kurstid
  • 4 395,00 kr 2 895,00 kr Pris ex moms
  • 365 dagar Åtkomsttid
  • 24/7 Tillgänglighet

Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering  

Fd Arbete på väg nivå 3A och 3B (Utmärkningsansvarig samt Vakt och lots)

 

En förberedande utbildning för dig som ska certifieras enligt APV steg 2.2. 

Det här är en onlineutbildning vilket innebär att du inte behöver delta i något digitalt klassrum i tex Zoom med en lärare och andra elever på ett förutbestämt datum och tider. Hos oss läser du onlinekursen självständigt i din egen takt och när du själv vill och har tid i vår kursportal. 

Ett friare och flexiblare lärande. 

 

Du som ska utföra utmärkning med trafikanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå din arbetsuppgift. Du ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet.

 

Person med kompetens enligt steg 2.2 certifiering ansvarar för det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in de markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga för att skapa en god arbetsmiljö. Du får även utföra alla moment som ingår i trafikdirigeringsarbetet med Vakt och lots.

 

Du ska själv boka ditt prov hos Trafikverket efter denna kurs och vid godkänt provresultat får du en certifiering som gäller i 4 år. 

 

Observera att du enligt Trafikverkets förkunskapskrav för Steg 2 ska ha en fördjupad kompetens inom Steg 1.1+1.2+1.3.

Så om du inte har gått den kursen eller om det var längesedan så ska du gå den före denna kurs. 

 

SKÄRPTA APV KONTROLLER 2022

Trafikverket kommer under 2022 med start i april att skärpa sina kontroller av entreprenörer att de har godkända certifieringar. De som inte uppfyller kraven kommer att utdelas vitesbelopp enligt gällande kontraktskrav. För kontrakt from 15 oktober 2020 gäller följande viten:

 

¦ 1 000 kr per medarbetare som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 1.1-1.3.

¦ 10 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 2.1, 2.2 samt 2.3.

¦ 20 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 3.0.

 

Den huvudentreprenören som Trafikverket har kontrakt med har alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljö och trafiksäkerhet oavsett om den har underentreprenörer tex för TA-tjänster och utmärkning. Krav på certifiering gäller alla kontrakt daterade from 2019-01-01.

  • Kurserna fungerar på alla enheter, var du vill och när du vill.

FAQ - Vanliga frågor

Faktura (30 dagar). Swishbetalning är möjligt. E-faktura, e-post (pdf), postfaktura.

Swish

Ja, när du fyllt i all information i bokningsformuläret för den första deltagaren så klickar du på ”slutför köp och boka för fler elever”, då skickas den första bokningen in, nu kan du fylla i information för nästa deltagare (och byta kurs om du vill) och fakturainformationen är då förifylld. När du bokar för den sista personen klickar du på ”slutför köp”.

Ja självklart, maila oss så löser vi det.

Ja, fyll i fältet "kopia på kursintyg" så mailas en kopia på kursintyget. Du kan också få ett eget inlogg till vår HR-portal där du får en god översikt över dina anställdas intyg samlade.

För bokning av webbkurser gäller att när vi har skickat ut mail med ditt/ert kursinlogg så är ditt köp slutfört och levererat från oss och bindande betalning gäller. Vi erbjuder möjlighet efter köpet att få byta till en annan kursdeltagare kostnadsfritt.

Ja. Vi är anslutna till ID06 och kan lägga in era intyg. Nu erbjuder vi dessutom kostnadsfri ID06 registrering from 19/1-2024!
*Arbete på väg steg 1.1-1.3 får ej registreras i ID06.

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...