WEBBKURSER

Arbete på väg Steg 1.1-1.3

Sammanfattning

  • ca 3-4 tim Kurstid
  • 1 900,00 kr 1 790,00 kr Pris ex moms
  • 365 dagar Åtkomsttid
  • 24/7 Tillgänglighet
Denna webbkurs omfattar hela det nya Steg 1 paketet dvs 1.1+1.2+1.3 och kursen uppfyller även kraven för att ersätta tidigare kursen APV nivå 1+2


Steg 1.1 Allmän grundkompetens
är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. 


Steg 1.2 omfattar förare av väghållningsfordon, även personbilar som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster.

 
Exempel på väghållnings- och arbetsfordon och som kräver förare med kompetens enligt APV 1.2 är:

• Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete
• Servicefordon
• Trafikdirigering. Motorredskap och traktorer som används i ex beläggningsarbeten eller schakter.
•  Fordon som används för transporter, ex lastbilar.
• Även bärgning av fordon ingår i kategorin väghållningsarbete.

 

Steg 1.3 – Grundkompetens att få utföra vägarbete eller liknande arbeten. 

 

Exempel på personal som måste ha Steg 1.3 kompetens:

• Utför vaktarbete. 
• Utför markarbeten, beläggningsarbete
• Utför servicearbeten i eller på anläggning.   
• Medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken. 

 

SKÄRPTA APV KONTROLLER 2022

Trafikverket kommer under 2022 med start i april att skärpa sina kontroller av entreprenörer att de har godkända certifieringar. De som inte uppfyller kraven kommer att utdelas vitesbelopp enligt gällande kontraktskrav. För kontrakt from 15 oktober 2020 gäller följande viten:

 

¦ 1 000 kr per medarbetare som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 1.1-1.3.

¦ 10 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 2.1, 2.2 samt 2.3.

¦ 20 000 kr per person som inte uppfyller kompetenskrav enligt Steg 3.0.

 

Den huvudentreprenören som Trafikverket har kontrakt med har alltid det övergripande ansvaret för arbetsmiljö och trafiksäkerhet oavsett om den har underentreprenörer tex för TA-tjänster och utmärkning. Krav på certifiering gäller alla kontrakt daterade from 2019-01-01.

  • Kurserna fungerar på alla enheter, var du vill och när du vill.

FAQ - Vanliga frågor

Faktura (30 dagar). Swishbetalning är möjligt. E-faktura, e-post (pdf), postfaktura.

Swish

Ja, när du fyllt i all information i bokningsformuläret för den första deltagaren så klickar du på ”slutför köp och boka för fler elever”, då skickas den första bokningen in, nu kan du fylla i information för nästa deltagare (och byta kurs om du vill) och fakturainformationen är då förifylld. När du bokar för den sista personen klickar du på ”slutför köp”.

Ja självklart, maila oss så löser vi det.

Ja, fyll i fältet "kopia på kursintyg" så mailas en kopia på kursintyget. Du kan också få ett eget inlogg till vår HR-portal där du får en god översikt över dina anställdas intyg samlade.

För bokning av webbkurser gäller att när vi har skickat ut mail med ditt/ert kursinlogg så är ditt köp slutfört och levererat från oss och bindande betalning gäller. Vi erbjuder möjlighet efter köpet att få byta till en annan kursdeltagare kostnadsfritt.

Ja. Vi är anslutna till ID06 och kan lägga in era intyg. Nu erbjuder vi dessutom kostnadsfri ID06 registrering from 19/1-2024!
*Arbete på väg steg 1.1-1.3 får ej registreras i ID06.

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...