TILLBAKA

Om UtbildningsKraft

Utbildningskraft startade sin verksamhet 1994. Vi utbildar personal inom många olika yrkesområden där krav finns på utbildad och certifierad personal. Ex på dessa sektorer är bygg och anläggning, transport, industri, skola och förskola,  

 

Vårt utbildningsprogram ligger inom Arbetsmiljö och Säkerhet och vi utökar kontinuerligt vårt kursutbud för att möta upp olika branschers behov och krav på utbildad personal som bara ökar för varje år. 

 

Utbildningskraft har dels egna kursledare men har även väl fungerande partnersamarbeten. Samtliga mycket professionella med gedigen utbildnings- och yrkesbakgrund.

Sedan 2018 arbetar företaget med ett större fokus på webbkurser

 

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...