LÄRARLEDDA KURSER

ESA 21 Röj

Sammanfattning

  • 6 timmar Kurslängd
  • 3 500,00 kr Pris ex moms
  • Förkunskaper
  • Kursintyg

 

ESA Röj inriktar sig till personal som röjer tex ledningsgator. Röjningen kan ske med maskin, kviststång, röjsåg (bottenröjning) mm.

 

 

From 1 januari 2022 tillkommer registreringsavgift på kursintygen hos Energiföretagen

 

Viktig information ang kursintyg på EBR ESA kurser from 1 jan 2022!

Ny kravställning från branschen. Utbildningsanordnare och lärare måste vara 

godkända av Energiföretagen för att få bedriva utbildning inom EBR-ESA enligt det 

nya utbildningskonceptet ”Wattityd”.

 

Webbkurser får bara genomföras som distanskurser som är lärarledd på länk, 

sk ”onlinekurser” utan lärare är inte godkänd utbildning och ett sådant kursintyg är ogiltigt.

Som kund ska du därför säkerställa före bokning att ditt kursintyg utfärdas av Energiföretagen och 

ingen annan.

 

 

FAQ

Faktura (30 dagar). Swishbetalning är möjligt. E-faktura, e-post (pdf), postfaktura.

Swish

Ja, när du fyllt i all information i bokningsformuläret för den första deltagaren så klickar du på ”slutför köp och boka för fler elever”, då skickas den första bokningen in, nu kan du fylla i information för nästa deltagare (och byta kurs om du vill) och fakturainformationen är då förifylld. När du bokar för den sista personen klickar du på ”slutför köp”.

Er skriftliga anmälan/bokning till oss per e-post är bindande till aktuellt kurstillfälle ni valt och ev avbokning av en eller flera personer kommer att debiteras full kursavgift oavsett avbokningsorsak. Återbetalning av kursavgifter görs ej. Vid händelse av att kurstillfället ställs in tex pga av akut sjukdom på kursledaren eller för få anmälda deltagare kan du erbjudas ombokning till ett annat kurstillfälle utan att betala ny kursavgift. För privatpersoner gäller betalning i förskott av kursavgiften och ska vara oss tillhanda innan kurstillfället.

Kund ansvarar för att sina lämnade uppgifter är korrekta och uppdaterade samt för laglig grund för överföring av sådana uppgifter. UK ansvarar i sin tur för laglig grund för behandling av uppgifter efter mottagande från kund.

Vi hanterar personuppgifter, namn och personnummer, i olika syften, tex används ditt personnr för inloggning till vår kursportal, utfärda intyg, påminnelsefunktioner för intygens giltighet, fakturering samt övrig kursadministration.. Behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra vår förpliktelse som leverantör av kurser. UK har ingen tidsgräns för lagringen av dina personuppgifter, utan de finns i våra system tills vidare. Som registrerad kund har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vad som finns sparat. Detta för att du skall kunna kontrollera att uppgifter stämmer, ev rätta om något är felaktigt/ändrat samt att du har rätt att få uppgifter raderade om du så önskar.

Inga datum, skicka en intresseanmälan

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...