LÄRARLEDDA KURSER

Brandskyddsutbildning

Vi genomför kursen över hela landet på er beställning, kontakta oss idag!

 

Den här kursen är viktig att ge till dina anställda oavsett befattning, dvs något som vi alla ska kunna och ha handlingsberedskap för om olyckan dyker upp!

 

Kursinnehåll teori och praktik 

 • Hur förebygger vi brand? Brands uppkomst
 • Brandteori och brandförlopp
 • Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym
 • Utrymningssäkerhet, strategi, återsamling
 • Riskbedömning, vad och vilka hotas? 
 • Skadeplatsprioritering 
 • Släckutrustning, vilka släckmedel finns?
 • Brandfarliga vätskor
 • Brännskador-behandling?
 • Brand i kläder 
 • Kort info SBA (systematisk brandskyddsarbete) 
 • Praktik-släckövningar utomhus
 • Diskussion 
 • Utbildningsintyg
 • Kurslängd 3 tim

 

Ni kan även boka brandskyddsutbildningen med innehållet ovan utan släckövningarna.

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...