LÄRARLEDDA KURSER

Brandskyddsansvarig-SBA

 

Kursinnehåll 

 • Riskinventering
 • Riskhantering
 • SBA - vad är det?
 • Ansvar och utbildning
 • Brandskyddspolicy
 • Gällande lagar och förordningar - LSO
 • Dokumentation och underhåll
 • Skriftlig redogörelse
 • Automatlarm
 • Installerat byggnadstekniskt brandskydd - svaga punkter och användande
 • Övrig rådgivning i din roll

 

Kursintyg och dokumentation

Referenser

Ett urval av våra kunder

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...